Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Opera Slavica = Slavistické rozhledy )' returned 16 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

13 more results not shown.

Get access

Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Dictionary of Polish swearwords and vulgarisms
 • Author: Grochowski, Maciej
 • Publication Year: 1995
 • Publisher: Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Poradnik Językowy Date: 1995
  • |
   • Przegląd Humanistyczny Date: 1996
  • |
   • Poznańskie studia polonistyczne. Seria językoznawcza Date: 1996
  • |
   • Język Polski : Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Date: 1997
  • |
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 1997-1998
  • |
   • Opera Slavica = Slavistické rozhledy Date: 1998
  • |
   • Sborník prací Filosofické Fakulty Brněnské Univerzity. A. Řada jazykovědná Date: 1998
  • |
   • Filološki pregled : časopis za stranu filologiju = Revue de philologie Date: 2000
  • |
   • Kritikon litterarum : internationale Rezensionszeitschrift für Romanistik, Slavistik, Anglistik, Amerikanistik und für Linguistik Date: 1999

Rosyjsko-polski słownik homonimów międzyjęzykowych | Russko-polʹskij slovarʹ mežʺjazykovych omonimov

 • [Reviewed Book]
 • Author: Kusal, Krzysztof
 • Publisher: Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław
 • Publication Year: 2002
 • Series: Acta Universitatis Wratislaviensis, 2462
 • ISSN: 0239-6661
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Języki Obce w Szkole Date: 2003
  • |
   • Slavia orientalis Date: 2003
  • |
   • Opera Slavica = Slavistické rozhledy Date: 2003