Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Naše řeč )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Słowiańskie nazwy wykonawców zawodów w historii i dialektach

 • [Reviewed Book]
 • Author: Siatkowski, Janusz
 • Publisher: Uniw. Warszawski, Wydział Polonistyki, Warszawa
 • Publisher: Inst. Slawistyki Południowej i Zachodniej, Warszawa
 • Publication Year: 2005
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slavica Slovaca : časopis pre slovanskú filológiu Date: 2006
  • |
   • Naše řeč Date: 2007

Czesko-polski słownik zdradliwych wyrazów i pułapek frazeologicznych

Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Internationalisation processes in modern Polish word formation
 • Author: Waszakowa, Krystyna
 • Publication Year: 2005
 • Publisher: Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Polonica : rocznik. Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego Date: 2006
  • |
   • Săpostavitelno ezikoznanieСъпоставително езикознание, София Date: 2007
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2006
  • |
   • Jazykovedný časopis = Journal of linguistics Date: 2007
  • |
   • Slovenská reč Date: 2007
  • |
   • Naše řeč Date: 2007
  • |
   • Lingwistyka Stosowana : przegląd = Applied linguistics : review = Angewandte Linguistik : Studien Date: 2009