Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Odzwierciedlenie niektórych elementów fonetyki polskiej w białoruskich gwarach grodzieńskich

O procesach interferencyjnych w języku Radia Chlew

Interferencja prymarnej gwary białoruskiej na system fonetyczny wtórnie nabytego języka polskiego na przykładzie idiolektu