Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Syntax" )' returned 27 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

24 more results not shown.

Get access

Pravidlová disambiguace a získávání informací o povrchové valenci sloves a adjektiv z ČNK

Syntakticko-sémantický popis vybraných skupin sloves vyjadřujících emoce a pocity : metody kontrastivního zkoumání valence na základě paralelního korpusu

Kontrast v základu výpovědi ve světle Pražského závislostního korpusu