Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Part of speech" )' returned 23 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

20 more results not shown.

Get access

O nových předložkách vyjadřujících zahrnutí do nějakého celku nebo vynětí z něho

Názory na neplnovýznamová slova v mluvnických pracích Františka Trávníčka a jejich srovnání s přístupy v lingvistických pracích vzniklých na Moravě v 60.-90. letech 20. století

Slovnědruhové vyjádření prostorových údajů