Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Causative" )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

O jednom typu kauzativní konstrukce v češtině

Vazby kauzativní a vazby experienciální : paralely anglického slovesa have se sekundární predikací

O jazyce próz Jaroslava Hutky