Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Wiener Slavistisches Jahrbuch )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Český jazykový atlas

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Academia, Praha
 • Publication Year: 2002
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • 4
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2002-2003
  • |
   • Slovenská reč Date: 2003
  • |
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch Date: 2003 (2004)

Český jazykový atlas

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Academia, Praha
 • Publication Year: 2005
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • 5
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2006
  • |
   • Slovenská reč Date: 2007
  • |
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch Date: 2006
  • |
   • Naše řeč Date: 2007
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 2007
  • |
   • Sborník prací Filosofické Fakulty Brněnské Univerzity. A. Řada jazykovědná Date: 2007
  • |
   • Universitas : revue Univerzity J. E. Purkyně v Brně Date: 2007
  • |
   • Anthropological linguistics Date: 2009

Český jazykový atlas

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Academia, Praha
 • Publication Year: 1997
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • 2
  • |
   • Acta onomastica Date: 1997
  • |
   • Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Date: 1997
  • |
   • Poradnik Językowy Date: 1997
  • |
   • Universitas : revue Univerzity J. E. Purkyně v Brně Date: 1997
  • |
   • Český jazyk a literatura Date: 1998-1999
  • |
   • Naše řeč Date: 1998
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 1998
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 1998
  • |
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch Date: 1998
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 1999
  • |
   • Slovenská reč Date: 2000