Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Zbróg, Piotr" ) OR dc_contributor:( "Zbróg, Piotr" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Ciągłość i zmiana w skodyfikowanej normie językowej w minionym stuleciu

Zagadnienia poprawności językowej w Wielkim słowniku języka polskiego PAN

Norma językowa a skodyfikowana norma językowa : propozycja obiektywizacji opisu