Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Zbróg, Piotr" ) OR dc_contributor:( "Zbróg, Piotr" )' returned 35 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

32 more results not shown.

Get access

Wariancja innowacyjna w normie skodyfikowanej w ostatnich stu latach rozwoju polszczyzny

Dychotomia konceptualizacji świata w dyskursie instytucjonalnym

Reprezentacja społeczna wulgaryzmów w świetle wypowiedzi polskich internautów