Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Zbróg, Piotr" ) OR dc_contributor:( "Zbróg, Piotr" )' returned 36 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

33 more results not shown.

Get access

Akomodacje w zdaniach utworzonych z zastosowaniem transformacji wycierającej zawierającej w NP o funkcji podmiotowej liczebnik typu pięć

Problemy derywacji i akomodacji w skoordynowanych frazach z niepowtórzonym składnikiem