Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Vondráček, Miloslav" ) OR dc_contributor:( "Vondráček, Miloslav" )' returned 4 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "Vondráček, miloslav" ) OR dc_contributor:( "Vondráček, miloslav" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Neutrum versus nonneutrum : pragmaticko-kognitivní aspekt mluvnického rodu

Prší, fouká a je mi bídně : pragmatika tzv. jednočlenných vět

Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Structure in language, language in communication
 • Publication Year: 2017
 • Publisher: Technická univ., Liberec
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Korpus - gramatika - axiologie : časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka = Journal for corpus research and evaluation of language Date: 2018
  • |
   • Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců Date: 2018