Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Tambor, Jolanta" ) OR dc_contributor:( "Tambor, Jolanta" )' returned 14 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

11 more results not shown.

Get access

Językowe wyróżniki emocjonalności w etnolekcie śląskim

Propozycje kodyfikacji ortograficznej śląszczyzny

Niektóre "akademickie" pluralia tantum : semantyka, pragmatyka, struktura1