Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Tambor, Jolanta" ) OR dc_contributor:( "Tambor, Jolanta" )' returned 16 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

13 more results not shown.

Get access

Głos w sprawie aktualnego stanu użycia zapożyczeń niemieckich we współczesnym etnolekcie śląskim i postaw językowych jego użytkowników (raport wstępny z projektu badawczego)

Po polsku, po brazylijsku i po portugalsku – o świadomości językowej Polonii brazylijskiej. Odrodzenie i zanikanie języka

Niektóre "akademickie" pluralia tantum : semantyka, pragmatyka, struktura1