Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Tambor, Jolanta" ) OR dc_contributor:( "Tambor, Jolanta" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Głos w sprawie aktualnego stanu użycia zapożyczeń niemieckich we współczesnym etnolekcie śląskim i postaw językowych jego użytkowników (raport wstępny z projektu badawczego)

Status języka a wola ludu i kodyfikacja : przypadek śląski