Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Tambor, Jolanta" ) OR dc_contributor:( "Tambor, Jolanta" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Status języka a wola ludu i kodyfikacja : przypadek śląski

Elementarna wiedza o elementarzach : (elementarz a konstruowanie świadomości etnicznej)

Współczesne piosenki na Śląsku i po śląsku : próba oglądu zjawiska