Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Stefanović, Marija" ) OR dc_contributor:( "Stefanović, Marija" )' returned 12 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

9 more results not shown.

Get access

O sintaksemama sa glagolima-stimulusima u asocijativnim rečnicima srpskog i ruskog jezika

Ka gendernom stereotipu u jezičkoj svesti Rusa

Jezički koncept "tuđih" među "svojima" u srpskoj i ruskoj porodici