Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Stefanović, Marija" ) OR dc_contributor:( "Stefanović, Marija" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

O sintaksemama sa glagolima-stimulusima u asocijativnim rečnicima srpskog i ruskog jezika

O dometima eksperimentalnih metoda u opisu jezičke slike sveta : asocijativno polje kao izvor podataka (na materijalu stimulusa HLEB u ruskom i srpskom jeziku)

Teorijski i deskriptivni aspekti proučavanja verbalnih asocijacija u srpskom