Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Stawnicka, Jadwiga" ) OR dc_contributor:( "Stawnicka, Jadwiga" )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Czasowniki inicjalne w języku polskim : (na materiale czasowników z przedrostkiem za-)

Deminutywa werbalne w języku rosyjskim i ich ekwiwalenty w języku niemieckim

Typy dyskretności werbalnej : (na materiale języka polskiego)