Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Roszko, Danuta" ) OR dc_contributor:( "Roszko, Danuta" )' returned 4 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "roszko, danuta" ) OR dc_contributor:( "roszko, danuta" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Leksykalne wykładniki hipotetyczności w litewskiej gwarze puńskiej z odniesieniami do języków polskiego i litewskiego

Zagadnienia kwantyfikacyjne i modalne w litewskiej gwarze puńskiej : (na tle literackich języków polskiego i litewskiego)

Polsko-litewskie badania konfrontatywne Zespołu Semantyki Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk