Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Rišner, Vlasta" ) OR dc_contributor:( "Rišner, Vlasta" )' returned 11 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

8 more results not shown.

Get access

Jezik medija nekada i sada : zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga 6. i 7. lipnja 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku

O jeziku poziva na pretplatu Danice ilirske od 1835. do 1849. godine

O normativnom i stilskom supostojanju nekih standardnojezičnih obilježja u novinama i časopisima 19. i prve polovice 20. stoljeća