Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Rišner, Vlasta" ) OR dc_contributor:( "Rišner, Vlasta" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

O normativnom i stilskom supostojanju nekih standardnojezičnih obilježja u novinama i časopisima 19. i prve polovice 20. stoljeća

O stilskoj izražajnosti predikatnoga imena u instrumentalu

Jezični savjeti Ljudevita Jonkea i suvremena hrvatska norma