Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Piotrowska, Agnieszka K." ) OR dc_contributor:( "Piotrowska, Agnieszka K." )' returned 18 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

15 more results not shown.

Get access

Słownictwo tematycznie związane z lasem w kontekście badań nad językami specjalistycznymi

 • [Reviewed Book]
 • Author: Pajewska, Ewa
 • Publisher: Wyd. Naukowe Uniw. Szczecińskiego, Szczecin
 • Publication Year: 2003
 • Series: Rozprawy i studia, 447
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Poznańskie studia polonistyczne. Seria językoznawcza Date: 2005
  • |
   • Studia językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny Date: 2005

Etymon *MEN w zapożyczeniach w języku polskim

Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza

 • [Reviewed Book]
 • Author: Pietrzak, Magdalena
 • Publisher: Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź
 • Publication Year: 2004
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Białostockie Archiwum Językowe. Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny Date: 1006
  • |
   • Studia językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny Date: 2006