Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Piotrowska, Agnieszka K." ) OR dc_contributor:( "Piotrowska, Agnieszka K." )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Właściwości językowo-stylistyczne poezji religijnej Franciszka Karpińskiego

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: E. ab.: Linguistic-stylistic characteristic of Franciszek Karpiński's (1741-1825) religious poetry
 • Author: Gorzelana, Joanna
 • Publication Year: 2006
 • Publisher: Oficyna Wyd. Uniw. Zielonogórskiego, Zielona Góra
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Poznańskie studia polonistyczne. Seria językoznawcza Date: 2006

Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza

 • [Reviewed Book]
 • Author: Pietrzak, Magdalena
 • Publisher: Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź
 • Publication Year: 2004
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Białostockie Archiwum Językowe. Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny Date: 1006
  • |
   • Studia językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny Date: 2006