Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Piotrowska, Agnieszka K." ) OR dc_contributor:( "Piotrowska, Agnieszka K." )' returned 18 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

15 more results not shown.

Get access

Etymon *MEN w zapożyczeniach w języku polskim

Zróżnicowanie terytorialne polszczyzny we współczesnej praktyce leksykograficznej

Ewolucja znaczeniowa derywatów werbalnych od czasowników pamiętać i pomnieć