Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Pianka, Włodzimierz" ) OR dc_contributor:( "Pianka, Włodzimierz" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Kategoria adresatywności i honoryfikatywności w językach łużyckich w ujęciu historycznym na tle innych języków słowiańskich

Historyczne zmiany w systemach adresatywno-honoryfikatywnych w krajach i językach słowiańskich