Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Pianka, Włodzimierz" ) OR dc_contributor:( "Pianka, Włodzimierz" )' returned 21 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

18 more results not shown.

Get access

Praindoeuropejskie i nostratyckie źródła do rekonstrukcji kategorii osoby w językach słowiańskich

Systemowe zmiany fonologiczne w języku prasłowiańskim a rozwój nosówek i jatʹ