Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Maryniakowa, Irena" ) OR dc_contributor:( "Maryniakowa, Irena" )' returned 12 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

9 more results not shown.

Get access

Opracowanie leksyki gwarowej Podlasia w Instytucie Slawistyki PAN

  • [Article]
  • Author: Maryniakowa, Irena
  • Translated Title: Research on dialect lexis of the Podlasie region at the Inst. of Slavic Studies of Polish Acad. of Sciences
  • Publication Year: 2016
  • Descriptors: Language:
  • Descriptors: Subject:

Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza

Początki badań kultury i języka staroobrzędowców w Polsce