Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Müllerová, Olga" ) OR dc_contributor:( "Müllerová, Olga" )' returned 2 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "mullerova, olga" ) OR dc_contributor:( "mullerova, olga" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Styl mediálních dialogů

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: The style of media dialogues
 • Publication Year: 2013
 • Publisher: Academia, Praha
 • ISBN: 9788020022677
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Český jazyk a literatura Date: 2013-14
  • |
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 2013-14
  • |
   • Bohemica Olomucensia Date: 2013
  • |
   • Naše řeč Date: 2014
  • |
   • Časopis pro moderní filologii Date: 2014
  • |
   • Slovanské studie = Studia slavica Date: 2014
  • |
   • Jazykovedný časopis = Journal of linguistics Date: 2014
  • |
   • Studie z aplikované lingvistiky = Studies in applied linguistics Date: 2014
  • |
   • Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců Date: 2014
  • |
   • Stylistyka Date: 2015
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 2016

Styl mediálních dialogů