Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Lopatková, Markéta" ) OR dc_contributor:( "Lopatková, Markéta" )' returned 14 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

11 more results not shown.

Get access

Valency in the Prague Dependency Treebank : building the valency lexicon

Mezi reflexivitou a reciprocitou : Poznámky k reflexivním a recipročním konstrukcím vybraných českých sloves

Valence vybraných skupin sloves : k některým slovesům dandi a recipiendi