Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Korytkowska, Małgorzata" ) OR dc_contributor:( "Korytkowska, Małgorzata" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Przejawianie się cech struktury semantycznej verba sentiendi w procesach nominalizacyjnych (na podstawie języka polskiego i bułgarskiego

Odmianki znaczeniowe czasowników w opisie semantyczno-syntaktycznym i w praktyce leksykograficznej : (na przykładzie języka bułgarskiego)