Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Korytkowska, Małgorzata" ) OR dc_contributor:( "Korytkowska, Małgorzata" )' returned 7 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

4 more results not shown.

Get access

Z problematyki opisu znaczeń leksemów czasownikowych

Odmianki znaczeniowe czasowników w opisie semantyczno-syntaktycznym i w praktyce leksykograficznej : (na przykładzie języka bułgarskiego)

O cechach semantycznych i syntaktycznych czasowników konkluzywnych i ich odzwierciedlaniu w opisach leksykograficznych : na materiale z języka bułgarskiego i polskiego