Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Komárek, Karel" ) OR dc_contributor:( "Komárek, Karel" )' returned 1 result. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "komarek, karel" ) OR dc_contributor:( "komarek, karel" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Osobní jména v českých biblích

 • [Reviewed Book]
 • Author: Komárek, Karel
 • Publisher: Votobia, Olomouc
 • Publication Year: 2000
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 2001-2002
  • |
   • Bohemistyka Date: 2001
  • |
   • Acta onomastica Date: 2002
  • |
   • Listy filologické Date: 2002
  • |
   • Poznańskie studia polonistyczne. Seria językoznawcza Date: 2002