Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Komárek, Karel" ) OR dc_contributor:( "Komárek, Karel" )' returned 1 result. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "komarek, karel" ) OR dc_contributor:( "komarek, karel" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Slovník pomístních jmen v Čechách

 • [Reviewed Book]
 • Authors: Olivová-Nezbedová, Libuše; Malenínská, Jitka
 • Publisher: Academia, Praha
 • Publication Year: 2000
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • Úvodní svazek
  • |
   • Acta onomastica Date: 2001
  • |
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 2001-2002
  • |
   • Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Date: 2001
  • |
   • Lidové noviny Date: 2000
  • |
   • Naše řeč Date: 2001
  • |
   • Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym Date: 2000 (2001)
  • |
   • Sborník prací Filosofické Fakulty Brněnské Univerzity. A. Řada jazykovědná Date: 2001
  • |
   • Österreichische Namenforschung : Zeitschrift der Österreichischen Gesellschaft für Namenforschung Date: 2001
  • |
   • Slovenská reč Date: 2002
  • |
   • Vesci Nacyjanalʹnaj Akadėmii navuk Belarusi : seryja humanitarnych navuk = Izvestija Nacionalʹnoj Akademii nauk Belarusi : serija gumanitarnych nauk = Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus : humanitarian series Date: 2001
  • |
   • Namenkundliche Informationen Date: 2001