Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Klemensová, Tereza" ) OR dc_contributor:( "Klemensová, Tereza" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

V Gruntě a Špicberk : toponyma německého původu v pohraničí v současnosti (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)

Neslovanské prvky v jesenické toponymii

Německá toponymie českých zemí po roce 1989 : paměť, nostalgie, marketing