Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Kiklewicz, Aleksander" ) OR dc_contributor:( "Kiklewicz, Aleksander" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Russkie verba sentiendi v modeli ėksplikativnogo sintaksisaРусские verba sentiendi в модели экспликативного синтаксиса

Die russischen VERBA SENTIENDI im Beschreibungsmodell der explikativen Syntax

Kontrastywne badanie właściwości semantyczno-składniowych czasowników w perspektywie leksykograficznej