Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Kiklewicz, Aleksander" ) OR dc_contributor:( "Kiklewicz, Aleksander" )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

Paradygmaty filozofii języka, literatury i teorii tekstu : pogranicza metodologiczne

 • [Book]
 • volumes:
  • Publisher: Wyd. Pomorskiej Akad. Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk
  • Publication Year: 2004
  • Descriptors: Subject:

  Język poza granicami języka​

  • [Book]
  • Translated Title: Lg. beyond the boundaries of lg. : proceedings of the conference ‘Semantics vs. pragmatics: debate about priority’, held at Tumiany near Olsztyn, 2010
  • volumes:
    • 2 : Semantyka a pragmatyka : spór o pierwszeństwo Część 1 : Aspekty lingwistyczno-semiotyczne
  • Publisher: Centrum Badań Europy Wschodniej Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn
  • Publication Year: 2011
  • ISBN: 9788361605805
  • Descriptors: Subject: