Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Kapetanović, Amir" ) OR dc_contributor:( "Kapetanović, Amir" )' returned 1 result. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Zajednička povijest hrvatskih narječja

 • [Reviewed Book]
 • Author: Lukežić, Iva
 • Publisher: Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb
 • Publisher: Filozofski fak. u Rijeci, Rijeka
 • Publisher: Katedra čakavskog sabora Grobnišćine, Rijeka
 • Publication Year: 2012
 • ISBN: 9789531692359
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • 1. : Fonologija
  • |
   • Fluminensia : časopis za filološka istraživanja Date: 2012
  • |
   • Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi Date: 2013
  • |
   • Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Date: 2012 (2013)
  • |
   • Ricerche slavistiche Date: 2013