Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Janowska, Aleksandra" ) OR dc_contributor:( "Janowska, Aleksandra" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Między przestrzenią a czasem : ewolucja temporalnych przyimków wtórnych w polszczyźnie

Kształtowanie się klasy polskich przyimków wtórnych