Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Janowska, Aleksandra" ) OR dc_contributor:( "Janowska, Aleksandra" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Konsekwencje przekształceń formantów rodzimych w polszczyźnie

Polisemia jako czynnik przemian w polskich czasownikach prefiksalnych