Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Janowska, Aleksandra" ) OR dc_contributor:( "Janowska, Aleksandra" )' returned 14 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

11 more results not shown.

Get access

Rola procesów leksykalnych w rozwoju derywacji czasowników

Konsekwencje przekształceń formantów rodzimych w polszczyźnie

Właściwości derywacyjne pożyczek czasownikowych w XVI wieku