Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Janowska, Aleksandra" ) OR dc_contributor:( "Janowska, Aleksandra" )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Właściwości derywacyjne pożyczek czasownikowych w XVI wieku

Polisemia jako czynnik przemian w polskich czasownikach prefiksalnych

Polisemia staropolskich czasowników : źródła, swoistość, konsekwencje

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: E. & G. ab.: Polysemy of Old-Polish verbs: sources, peculiarity, and consequences
 • Author: Janowska, Aleksandra
 • Publication Year: 2007
 • Publisher: Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice
 • Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2500
 • ISSN: 0208-6336
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Studia językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny Date: 2009