Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Janowska, Aleksandra" ) OR dc_contributor:( "Janowska, Aleksandra" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

O tautologicznych derywatach czasownikowych w staropolszczyznie

Polisemia jako czynnik przemian w polskich czasownikach prefiksalnych

Polisemia czasowników w badaniach diachronicznych