Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Janowska, Aleksandra" ) OR dc_contributor:( "Janowska, Aleksandra" )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

O trudzie odczytywania znaczeń staropolskich leksemów

O roli analogii w słowotwórstwie : (na przykładzie czasowników staropolskich)

Rola procesów leksykalnych w rozwoju derywacji czasowników