Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Janowska, Aleksandra" ) OR dc_contributor:( "Janowska, Aleksandra" )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Kilka uwag o rozwoju wtórnych przyimków przestrzennych

Adaptacje nowych pojęć i ich konsekwencje leksykalne

Polisemia jako czynnik przemian w polskich czasownikach prefiksalnych