Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Janowska, Aleksandra" ) OR dc_contributor:( "Janowska, Aleksandra" )' returned 9 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

6 more results not shown.

Get access

Konsekwencje przekształceń formantów rodzimych w polszczyźnie

Właściwości derywacyjne pożyczek czasownikowych w XVI wieku

Polisemia jako czynnik przemian w polskich czasownikach prefiksalnych