Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Flídrová, Helena" ) OR dc_contributor:( "Flídrová, Helena" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Výrazové prostředky textové soudržnosti v češtině v porovnání s ruštinou (na materiále zájmenných lexémů "ten/etot", "to/eto" a jejich funkčních ekvivalentů).

Komunikační situace a styl