Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Duličenko, Aleksandr Dmitrievič" ) OR dc_contributor:( "Duličenko, Aleksandr Dmitrievič" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Język kaszubski : poradnik encyklopedyczny

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk
 • Publisher: Oficyna Czec, Gdańsk
 • Publication Year: 2002
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Cassubia Slavica : internationales Jahrbuch für Kaschubische Studien Date: 2003
  • |
   • Język Polski : Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Date: 2003
  • |
   • Poradnik Językowy Date: 2003

Kaszubszczyzna - Kaszëbizna

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Uniw. Opolski, Inst. Filologii Polskiej, Opole
 • Publication Year: 2001
 • Series: Najnowsze dzieje języków słowiańskich,
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Język Polski : Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Date: 2002
  • |
   • Rocznik Gdański Date: 2002
  • |
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 2002-2003
  • |
   • Slavia occidentalis Date: 2004
  • |
   • International journal of the sociology of language Date: 2007