Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Davidová Glogarová, Jana" ) OR dc_contributor:( "Davidová Glogarová, Jana" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Srovnávací frekvenční analýza exilových projevů Klementa Gottwalda a Edvarda Beneše z let 1939–1945

Tematizace toponym v memoárových textech (na příkladu měst Hradec Králové a Písek)