Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "David, Jaroslav" ) OR dc_contributor:( "David, Jaroslav" )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Kolokace vlastních jmen

Specifické antroponymické a toponymické formanty v nové češtině a jejich vnímání

Typizace ve jménech seriálových postav