Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "David, Jaroslav" ) OR dc_contributor:( "David, Jaroslav" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Honorifikační motiv v toponymii: na příkladu baťovských toponym a toponyma Zlín/Gottwaldov

Budovatelsk, Zoringrad, Melsgottwaldov ... a Havířov : internacionalizační tendence v honorifikačním motivu